Er zijn in het winkelcentrum Zijdelwaard nog zes lege units beschikbaar voor enthousiaste ondernemers. Deze zijn in het donkergrijs aangegeven op de plattegrond. Als u met uw muis over de plattegrond gaat, ziet u het adres van de beschikbare unit.

Wilt u meer informatie over de beschikbare unit, de voorwaarden of ons winkelcentrum? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Laat ons in uw e-mail meteen even weten wat voor soort onderneming u heeft/wilt starten.